Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Διασφάλιση Ποιότητας

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας από το 1998, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τότε ισχύοντος προτύπου ISO 9002:1994, με το οποίο πιστοποιήθηκε το 1999. Ο Συνεταιρισμός επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της έκδοσης ISO 9001:2000, πιστοποιημένος από το 2003 για το συμπυκνωμένο χυμό και από το 2004 για την παραγωγή χυμών Tetrapak. Παράλληλα με το πρότυπο ISO 9001:2000 το εφαρμοζόμενο Σύστημα ήταν πιστοποιημένο σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο HACCP. Για το Συνεταιρισμό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η λέξη Ποιότητα με την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Το 2009 το εφαρμοζόμενο Σύστημα αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005. Από το καλοκαίρι του ίδιου έτους το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίμων πιστοποιήθηκε από τον Γερμανικό φορέα πιστοποίησης TÜV SÜD Management Service GmbH για την παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού εσπεριδοειδών, την παραγωγή χυμών φρούτων και Ice Tea σε ασηπτική συσκευασία.

Ο Συνεταιρισμός αντιλαμβανόμενος πως η Ασφάλεια των προϊόντων που παρέχει στους πελάτες του και τελικώς στους καταναλωτές, πρέπει να διασφαλίζεται και να ελέγχεται σε όλη την αλυσίδα – στάδια παραγωγής, ώθησε ομάδα των κυριότερων παραγωγών-συνεταιριστών, από τους οποίους προμηθεύεται την α’ ύλη (πορτοκάλια), να πιστοποιηθούν για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζουν. Το 2008 η ομάδα παραγωγών του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζει σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2, καθώς και το διεθνές πρότυπο GLOBALGAP. Τα πιστοποιητικά αυτά ανανεώνονται σε ετήσια βάση. Η χρήση πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων ως πρώτη ύλη, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο τελικό προϊόν που παράγει ο Συνεταιρισμός.

Το τρέχον έτος έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 με σκοπό να αποδείξει ο Συνεταιρισμός την περιβαλλοντική ευαισθησία και τις ανάλογες πρακτικές που ακολουθεί.

Ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» αντιμετωπίζει όλα τα εφαρμοζόμενα Συστήματα ενιαία και θεωρεί ότι τα συστήματα αυτά θα πρέπει να διαχειρίζονται από κοινού με τίτλο Σ.Δ.Π. (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), όπως ήδη έχει πράξει έως σήμερα.

Η συγκεκριμένη συστηματική στρατηγική διαχείρισης με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008), Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005), Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004), Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (GLOBALGAP και AGRO2), προσδίδει στον Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» στη σύγχρονη εποχή, όπου χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό, ένα επιπλέον εργαλείο για τη διαφοροποίησή του.