Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 25/02

°C
°C

Σπάρτη - 26/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Δραστηριότητες

Ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ” έχει αναπτύξει τις ακόλουθες παραγωγικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις που διαθέτει:

  1.  Μία γραμμή παραγωγής συμπυκνωμένου χυμού πορτοκαλιού με 10 εκχυμωτικές μηχανές συνολικής δυναμικότητας 25 τόνων/ώρα σε πρώτη ύλη, με έτος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας το 1967.
  2. Μία γραμμή επεξεργασίας - συσκευασίας πορτοκαλιών δυναμικότητας 30 τόνων/ώρα σε πρώτη ύλη, με έτος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας το έτος 1977. Η γραμμή συσκευασίας πορτοκαλιού έχει εκσυγχρονισθεί με μηχανές μικροσυσκευασίας σε δίχτυ ή τσάντα.
  3. Μία γραμμή αποξήρανσης των υπολειμμάτων χυμοποίησης πορτοκαλιών (Ξηραντήριο) δυναμικότητας αποξήρανσης 15 τόνων/ώρα για την παραγωγή ζωοτροφής με έτος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας το 1981.  Η δυναμικότητα σε ξηρό προϊόν είναι περισσότεροι από 2 τόνοι/ώρα.
  4. Μία γραμμή παραγωγής μελάσας 50 BRIX. Η παραγόμενη μελάσα προστίθεται στη ζωοτροφή που παράγει το ξηραντήριο και βελτιώνει την ποιότητα και την θερμιδική της αξία. Έτος έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της γραμμής μελάσας το έτος 2005.
  5. Τέσσερις γραμμές συσκευασίας Tetra Pak εκ των οποίων οι δύο σε ασηπτική χάρτινη συσκευασία των 250cc και οι δύο σε ασηπτική χάρτινη συσκευασία των 1.000cc. Οι δύο γραμμές των 250cc έχουν δυναμικότητα συσκευασίας 220 κιβωτίων των 27 συσκευασιών την ώρα (δηλαδή σύνολο 440 κιβώτια την ώρα). Η κάθε γραμμή συσκευασίας των 1.000 cc έχει δυναμικότητα συσκευασίας 500 κιβωτίων των 12 τεμαχίων (δηλαδή 1.000 κιβωτίων την ώρα). Οι παραπάνω μονάδες ανανεώθηκαν πλήρως το 2005 και συνεχώς εκσυγχρονίζονται.
  6. Η Οργάνωση διαθέτει από το 1992 μία πλήρη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού για την πλήρη προστασία του περιβάλλοντος από τα υγρά απόβλητα της χυμοποίησης των πορτοκαλιών.