Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 25/02

°C
°C

Σπάρτη - 26/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Υπηρεσίες

Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει ο Συνεταιρισμός αφορά κυρίως την αγροτική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη των παραγωγών - μελών του. Ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες συγκαταλέγεται η παροχή γεωπονικής υποστήριξης, ο δανεισμός γεωργικών εφοδίων, η ενημέρωση των μελών για τις αγροτικές εξελίξεις που τους αφορούν, η διοικητική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις με δημόσιος φορείς και οργανισμούς κτλ.
Όσον αφορά το εμπορικό μέρος ο Συνεταιρισμός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εργασίες για λογαριασμό τρίτων στην συσκευασία νωπών εσπεριδοειδών και στην παραγωγή και συσκευασία χυμών σε ασηπτική συσκευασία Tetra Pak με το brand name του πελάτη, παρέχοντας τις εγκαταστάσεις, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, το προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.