Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Μια από τις βασικές πεποιθήσεις του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών “ΛΑΚΩΝΙΑ” είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον.
Έχοντας ως στόχο λοιπόν τη λειτουργία του σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα όπως το κοινωνικό έργο, οι πολιτιστικές παρεμβάσεις και τα περιβαλλοντικά θέματα.

 

Περιβάλλον
Ο Α.Σ.Ε.Ε. “ΛΑΚΩΝΙΑ” αναπτύσσει προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να μειώνει συνεχώς την ενεργειακή κατανάλωση των παραγωγικών του δραστηριοτήτων και να διαχειρίζεται καλύτερα τους φυσικούς πόρους.
Το τρέχον έτος έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 με σκοπό να αποδείξει ο Συνεταιρισμός την περιβαλλοντική ευαισθησία και τις ανάλογες πρακτικές που ακολουθεί.