Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Υποβολή αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2013 - 09/05/2013

Από την Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2013 για τους αγρότες - μέλη του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης "ΛΑΚΩΝΙΑ".
 
Τα μέλη μας μπορούν να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και μέχρι τις 14.30 μ.μ. προκειμένου να συμπληρώσουν τις αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2013 και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
  1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
  2. Βιβλιάριο τράπεζας.
  3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος ή δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
  4. Φωτοτυπία εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).
  5. Αντίγραφα ενοικιαστηρίων των αγροτεμαχίων, εφΆ όσον υπάρχουν και λήγει η μίσθωση πριν τις 31.12.2013, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και άνω των 1.200 ¤ θεώρηση και από την εφορία. Τα ενοικιαστήρια φυλάσσονται και στο αρχείο του Συνεταιρισμού.
  6. Αντίγραφο E9 ή στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα χρονικά ενημερωθεί το Ε9 συμβόλαια που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων.
  7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ΟΓΑ για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου.
  8. Σε περίπτωση θανάτου και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς, τότε ως δικαιολογητικό προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντος καθώς και το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.