Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Πρόταση για συνδεδεμένη ενίσχυση στη χυμοποίηση πορτοκαλιών την περίοδο 2014-2020 - 04/04/2012

Τα προβλήματα της χυμοποίησης, αλλά και της αγοράς νωπών εσπεριδοειδών είναι πολλά, διαχρονικά και δισεπίλυτα. Η "πλήρης αποσύνδεση" της οικονομικής ενίσχυσης από τη χυμοποίηση που ισχύει από 01/01/2010 έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση αυτών.

 

Ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ”, προκειμένου να βγει ο τομέας των Εσπεριδοειδών από το τέλμα, προτείνει τα εξής:

 

Στα πλαίσια της υπό διαμόρφωση νέας ΚΑΠ 2014 - 2020 να υιοθετηθεί από τη Χώρα η “σύνδεση” της οικονομικής ενίσχυσης με τη χυμοποίηση. Η “συνδεδεμένη ενίσχυση” προβλέπεται από το Σχέδιο Κανονισμού που έχει συντάξει η Επιτροπή για τη νέα ΚΑΠ σε ποσοστό μέχρι 5% επί του συνολικού ύψους της Οικονομικής Ενίσχυσης του κράτους μέλους ανά έτος (εθνική οροφή) και είναι δικαίωμα του κράτους να το ασκήσει ή όχι.

 

Θα πρέπει δηλαδή η Ελλάδα μέχρι την 1η Αυγούστου 2013 να αποφασίσει ότι θα υλοποιήσει το σχετικό πρόγραμμα από 2014-2020, δηλαδή ότι θα υιοθετήσει την εφαρμογή “συνδεδεμένης” οικονομικής ενίσχυσης στη χυμοποίηση, με πολλαπλά οφέλη σε όλο τον τομέα των Εσπεριδοειδών:

 

  • Στην αγορά νωπών, η οποία θα αποσυμφορείται από τις πλεονάζουσες ποσότητες, έτσι ώστε να ισορροπεί η προσφορά με τη ζήτηση, οι τιμές να συγκρατούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και να αποτραπεί η εκμετάλλευση των παραγωγών από τους εξαγωγείς.

 

  • Πλέον του πιο πάνω στη χυμοποίηση η συνολική τιμή  (εμπορική αξία + οικονομική ενίσχυση) θα λειτουργεί ως η κατώτερη τιμή στην αγορά νωπών, δηλαδή έμμεσα οι τιμές των νωπών θα σταθεροποιούνται σε υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

 

  • Στη μεταποιητική Βιομηχανία χυμών, η οποία έχοντας περισσότερη ά ύλη θα αυξήσει την παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού και άρα θα μειωθούν αντίστοιχα οι εισαγωγές αυτών, με σημαντικό οικονομικό όφελος για τη Χώρα.

 

  • Θα αποφευχθεί η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης για τις ποικιλίες που αποκλειστικά χυμοποιούνται (πορτοκάλια κοινά, αιματόσαρκα κ.ά.).

 

  • Θα ενισχυθεί η  απασχόληση σε Περιφερειακό επίπεδο, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο για τη Χώρα, αφού θα αποφευχθεί η οικονομική ασφυξία σε χιλιάδες αγροτικά  νοικοκυριά και όχι μόνο.

 

  • Οι Ο.Π. Εσπεριδοειδών θα ισχυροποιηθούν, ώστε να μπορούν να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους, ως βασικό όργανο άσκησης της αγροτικής πολιτικής της Χώρας, αφού δίνεται σε αυτές η δυνατότητα προγραμματισμού / ελέγχου στη συγκέντρωση, διακίνηση και διάθεση της παραγωγής.

 

Σημειώνεται ότι η πρόταση αυτή έχει ήδη γίνει και αίτημα των Ο.Π. Εσπεριδοειδών, αλλά και των Χυμοποιών της Χώρας.

 

Παν. Παπαδάκος
Γεωπόνος -  Γεν. Διευθυντής