Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Υποβολή αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2012 - 10/04/2012

Από τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2012 για τους αγρότες - μέλη του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης "ΛΑΚΩΝΙΑ".

 

Τα μέλη μας μπορούν να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκεύη) και μέχρι τις 14.30μ.μ. προκειμένου να συμπληρώσουν τις αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2012 και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

 

  1. Φωτοτυπία και των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου (ΙΒΑΝ)
  3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος ή δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου που αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
  4. Φωτοτυπία εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).
  5. Εφ΄όσον υπάρχουν αντίγραφα ενοικιαστηρίων των αγροτεμαχίων, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και άνω των 1.200 ? θεώρηση και από την εφορία. Τα ενοικιαστήρια φυλάσσονται και στο αρχείο του Συνεταιρισμού.
  6. Αντίγραφο E9 ή συμβόλαια που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα χρονικά ενημερωθεί το Ε9 και υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599) ότι τα ανωτέρω δηλωμένα αγροτεμάχια στο Ε9 είναι αληθή και ακριβή.
  7. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, αντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου.
  8. Σε περίπτωση θανάτου και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς, τότε ως δικαιολογητικό προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντος καθώς και το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.