Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Υπόμνημα Κοινοπραξίας Ο.Π. για συνδεδεμένη ενίσχυση στη χυμοποίηση εσπεριδοειδών - 14/09/2012

Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο / Ε.Α.Σ. Αργολίδας σύσκεψη των Ο.Π. Εσπεριδοειδών της Χώρας με θέμα τα προβλήματα του τομέα των εσπεριδοειδών και οι λύσεις που προτείνονται, εν όψει μάλιστα της υπό διαμόρφωση νέας Κ.Α.Π. 2014-2020.
Κατά τη σύσκεψη αυτή παρευρέθησαν οι Ο.Π.: 1) Ε.Α.Σ. Αργολίδας "ΡΕΑ", 2) Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης "ΛΑΚΩΝΙΑ" 3) Ε.Α.Σ. Αιγιαλείας 4) Ε.Α.Σ. Άρτας - Φιλιππιάδας 5) ΚΑΣΟΑ "ΔΑΝΑΟΣ" 6) Α.Σ.Ε. Σκάλας Λακωνίας 7) ΑΣΠΕ Σπάρτης και ενεκρίθη ομόφωνα το υπόμνημα που ακολουθεί.
Αποφασίστηκε επίσης όπως το υπόμνημα αυτό επιδοθεί και αναλυθεί άμεσα στην ΠΑΣΕΓΕΣ, στα πολιτικά κόμματα, στους βουλευτές των περιοχών που παράγουν εσπεριδοειδή και στον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

 


 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ "ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ" ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ Κ.Α.Π.

 

Τα προβλήματα της αγοράς νωπών εσπεριδοειδών και της χυμοποίησης είναι πολλά, διαχρονικά και δισεπίλυτα.  Τελευταία έχουν ενταθεί μετά την πλήρη αποσύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης από τη χυμοποίηση που ισχύει από 01/01/2010.

 

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο.Π. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ της Χώρας, προκειμένου ο τομέας των Εσπεριδοειδών να βγει από το τέλμα, προτείνει τα εξής:

 

1. Στα πλαίσια της υπό διαμόρφωση νέας ΚΑΠ 2014 - 2020 να υιοθετηθεί από τη Χώρα η “σύνδεση” της οικονομικής ενίσχυσης με τη χυμοποίηση. Η “συνδεδεμένη ενίσχυση” προβλέπεται από το Σχέδιο Κανονισμού που έχει συντάξει η Επιτροπή για τη νέα ΚΑΠ σε ποσοστό μέχρι 5% επί του συνολικού ύψους της Οικονομικής Ενίσχυσης του κράτους μέλους ανά έτος (εθνική οροφή) και είναι δικαίωμα του κράτους να το ασκήσει ή όχι.
Θα πρέπει η Ελλάδα μέχρι την 1η Αυγούστου 2013 να αποφασίσει ότι θα υλοποιήσει το σχετικό πρόγραμμα από 2014-2020, δηλαδή ότι θα υιοθετήσει την εφαρμογή “συνδεδεμένης” οικονομικής ενίσχυσης στη χυμοποίηση, με πολλαπλά οφέλη σε όλο τον τομέα των Εσπεριδοειδών:

  • Στην αγορά νωπών, η οποία θα αποσυμφορείται από τις πλεονάζουσες ποσότητες, έτσι ώστε να ισορροπεί η προσφορά με τη ζήτηση, οι τιμές να συγκρατούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και να αποτραπεί η εκμετάλλευση των παραγωγών από τους εξαγωγείς.
  • Θα αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός του υγιούς εμπορίου νωπών από τα ευτελούς αξίας εβγάλματα συσκευαστηρίων, που σήμερα κατά κόρον οδηγούνται στις λαϊκές, κ.α.
  • Πλέον των πιο πάνω η συνολική τιμή  της χυμοποίησης (εμπορική αξία + οικονομική ενίσχυση) θα λειτουργεί ως η κατώτερη τιμή στην αγορά νωπών, δηλαδή έμμεσα οι τιμές των νωπών θα σταθεροποιούνται σε υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.
  • Στη μεταποιητική Βιομηχανία χυμών, η οποία έχοντας περισσότερη α’ ύλη θα αυξήσει την παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού και άρα θα μειωθούν αντίστοιχα οι εισαγωγές αυτών, με σημαντικό οικονομικό όφελος για τη Χώρα.
  • Θα αποφευχθεί η δραματική συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης για τις ποικιλίες που αποκλειστικά χυμοποιούνται (πορτοκάλια κοινά, αιματόσαρκα κ.ά.).
  • Θα ενισχυθεί η απασχόληση σε Περιφερειακό επίπεδο, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο για τη Χώρα, αφού θα αποφευχθεί η οικονομική ασφυξία σε χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά και όχι μόνο.
  • Οι Ο.Π. Εσπεριδοειδών θα ισχυροποιηθούν, ώστε να μπορούν να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους, ως βασικό όργανο άσκησης της αγροτικής πολιτικής της Χώρας, αφού δίνεται σε αυτές η δυνατότητα προγραμματισμού / ελέγχου στη συγκέντρωση, διακίνηση και διάθεση της παραγωγής., σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Κ.

 

Σημειώνουμε ότι σήμερα οι Ο.Π. απειλούνται με διάλυση, αφού παρατηρείται το φαινόμενο οι παραγωγοί να εγκαταλείπουν τις Ομάδες, ώστε να αποφύγουν τις όποιες κρατήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, πέραν των άλλων, τη δραματική μείωση του κύκλου εργασιών των Ο.Π. και κατά συνέπεια του ύψους των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αυτές μπορούν να υλοποιήσουν. Αποτέλεσμα η απώλεια σημαντικών πόρων για τη Χώρα, αφού αυτά επιχορηγούνται από την Ε.Κ.

 

2. Στα πλαίσια του πιο πάνω αιτήματος Νο 1 η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο.Π. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ της Χώρας προτείνει το 60% του ποσού που αναλογεί στα εσπεριδοειδή (≈ 29.500.000 €) να διατεθεί ως “συνδεδεμένο τμήμα με τη χυμοποίηση”, ενώ το υπόλοιπο 40% με ιστορικά στοιχεία αναφοράς.

 

3. Επίσης η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο.Π. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ  προτείνει να προστατευτεί με κάθε πρόσφορο τρόπο το υγιές εμπόριο νωπών εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, λεμόνια, κ.ά) από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των αθρόων εισαγωγών σε περιόδους ύπαρξης ηρτημένης παραγωγής στη Χώρα.

 

Σημειώνεται ότι η πρόταση της “συνδεδεμένης ενίσχυσης” είναι και πρόταση των Χυμοποιών της Χώρας.

 Ναύπλιο, 12/09/2012

 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ                                                                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ο.Π. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Σ.Ε.Ε. ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ                                                                                         ΣΠΥΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 “ΛΑΚΩΝΙΑ”