Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Γεωπόνο - 01/02/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ” ενδιαφέρεται να προσλάβει για κάλυψη αναγκών του έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τα εξής προσόντα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 1. ΠΤΥΧΙΟ Γεωπονικού Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής.
 2. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο FIRST CERTIFICATE (LOWER).
 3. ΓΝΩΣΗ Η/Υ (πιστοποιημένη), τουλάχιστον σε επίπεδο ECDL (windows, word, excel, κ.λ.π).
 4. Για τους άρρενες υποχρεωτική συμπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
 5. Ηλικία μέχρι 35 ετών.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 1. Εξειδίκευση ή στην Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη ή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος στις πιο πάνω ειδικότητες.
 3. Γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο CERTIFICATE OF PROFICIENCY.
 4. Πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
 5. Η εντοπιότητα περιοχής Σπάρτης θα ληφθεί υπʼ όψιν.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Πριν την επιλογή θα προηγηθεί προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Δ.Σ. και των Διευθυντών της Οργάνωσης. 
 • Η επιλογή της ειδικότητας θα γίνει από το Δ.Σ. της Οργάνωσης.
 • Η πρόσληψη για την πλήρωση της θέσης θα γίνει επίσης με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των ΑΣΟ που ισχύει σήμερα.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου στο γραφείο του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ” (4ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100) έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 27310 44780 και 27310 44781 και στο e-mail: logistirio@lakoniacoop.gr.


Για τον Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης
“ΛΑΚΩΝΙΑ”
Χρήστος Δημητρόπουλος
Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Εμπορίας