Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Οικονομολόγο ή Μηχανολόγο - 01/02/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ” ενδιαφέρεται να προσλάβει για κάλυψη αναγκών του έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τα εξής προσόντα:


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 1. ΠΤΥΧΙΟ Οικονομικού Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής με ειδικότητα Μάρκετινγκ ή ΠΤΥΧΙΟ  Πολυτεχνείου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού.
 2. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο CERTIFICATE OF PROFICIENCY.
 3. ΓΝΩΣΗ Η/Υ (πιστοποιημένη), τουλάχιστον σε επίπεδο ECDL (windows, office, word, excel, κλπ).
 4. Για τους άρρενες υποχρεωτική συμπλήρωση των Στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
 5. Ηλικία μέχρι 35 ετών.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 1. Μεταπτυχιακός τίτλος στις πιο πάνω ειδικότητες.
 2. Πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
 3. Η εντοπιότητα θα ληφθεί υπʼ όψιν.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Πριν την επιλογή θα προηγηθεί προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Δ.Σ. της Οργάνωσης και των Διευθυντών της Οργάνωσης.
 • Η επιλογή της ειδικότητας (πτυχίο Μάρκετινγκ ή Μηχανολόγου Μηχανικού) θα γίνει από το Δ.Σ. της Οργάνωσης.
 • Η πρόσληψη για την πλήρωση της θέσης θα γίνει επίσης με απόφαση του Δ.Σ. της Οργάνωσης και σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Α.Σ.Ο που ισχύει σήμερα.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου στο Γραφείο του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ” (4ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100) έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310-44780 και 27310-44781 και στο e-mail: logistirio@lakoniacoop.gr 


Για τον Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης
“ΛΑΚΩΝΙΑ”
Χρήστος Δημητρόπουλος
Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Εμπορίας