Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2013 - 20/02/2013

Σύμφωνα με την υπʼ αριθμ. 12386/06-02-2013 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2013 ορίζεται η Τρίτη 2 Απριλίου 2013.
 
Παρέκκλιση της ανωτέρω προθεσμίας θα ισχύσει μόνο για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς για ημερομηνία θανάτου μεταβιβαστή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και έως 15 Μαΐου 2013 με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου 2013.
 
Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και να καταχωρήσουν το αίτημα μεταβίβασης οι ίδιοι απευθείας στο on line σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω εγκυκλίου. Τα μέλη μας μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο προκειμένου να συνδεθούν στην εφαρμογή για την υποβολή της αίτησής τους: http://entitlements.opekepe.gr/
 
Σε κάθε περίπτωση η Ε.Α.Σ. Λακωνίας μπορεί να αναλάβει την ως άνω εργασία για λογαριασμό των παραγωγών που το επιθυμούν, οι οποίοι πρέπει να απευθύνονται στα κεντρικά της γραφεία στη Σπάρτη, Λεωνίδου 113, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.