Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας

Ενημέρωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος Οικονομολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών - 08/03/2013

Ο Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης “ΛΑΚΩΝΙΑ” ενημερώνει όλους τους πτυχιούχους Οικονομολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της 01.02.2013 ότι, λόγω μικρής προσέλευσης, ο Συνεταιρισμός θα επανέλθει με νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εύλογο χρονικό διάστημα.


Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση θα ισχύει η υπάρχουσα και δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν νέα αίτηση.


Με εντολή Δ.Σ.
Σπ. Παπαδάκος
Πρόεδρος Δ.Σ.