Σπάρτη - Σήμερα

°C

Σπάρτη - 21/02

°C
°C

Σπάρτη - 22/02

°C
°C

Επικοινωνία

Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών-Σπάρτης "ΛΑΚΩΝΙΑ"
    4ο χλμ ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου,
    Αμύκλες,, Λακωνίας

    Τηλέφωνα
    Τηλεφωνικό κέντρο: 27310 44781, 44783
    Προϊστάμενος Οικονομικού τμ.: 27310 44222

    Εσωτερικές γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου:
    Παραγγελίες πελατών - Λογιστήριο: 11
    Αγροτικά - επιδοτήσεις: 18
    Ζυγιστήριο: 19
    Μηχανουργείο: 24
    Ηλεκτρολογείο: 25
    Χημείο: 28

    Φαξ:
    27310 44782
   
Γραφείο Αθηνών: 210 6828662


    E-mail:
    Πληροφορίες: info@lakoniacoop.gr
    Λογιστήριο:  logistirio@lakoniacoop.gr